Akce » Soutěž Dívka roku 2018

Přihlaste se do soutěže !!!  Hledáme dívky ve věku 13 - 15 let, které nechtějí být přímo modelkou, ale především chtějí ukázat jaké jsou, a co dovedou. Chtějí zde prezentovat sebe, a to, co dělají jako volnočasovou aktivitu ( zpěv, divadlo, tanec, hudbu nebo sport )
Soutěž se koná 26. a 27.1.2018 v DDM Praha 7, je postupová do celostátního kola.
Uzávěrka přihlášek:19.1.2018
 
PŘIHLÁŠKA (je třeba stáhnout, otevřít v programu adobe acrobat reader ,a po vyplnění uložit)
 
 
Pokyny k přihlášení do soutěže Dívka roku 2018
 
Základní kolo se koná  v Praze 7  26.1. a 27.1.2018
Přihlášky pošlete nejpozději do 19.1.2018
na  e-mail :  sasa_val@volny .cz
 
Podmínky soutěže:
Dívce musí být nejpozději  - 27.1.2018 už 13 let a nesmí přesáhnout  16 let - do června 2018 ( kdy je celostátní finále ).
Základními disciplínami, na které se dívky za pomoci pracovníků DDM připravují, a ve kterých pak v programu pro veřejnost soutěží jsou:
 
1/ rozhovor s moderátorkou na dané téma
2/ volná disciplína – kde dívky prezentují to, co sami dělají – převážně nějakou volnočasovou aktivitu
    (Zpěv, hudební nástroj, tanec, divadlo, aerobik, gymnastika...)
    V této disciplíně mohou mít pomocníka - jeho jméno a věk uvádějí v přihlášce .... nesmí to být další soutěžící.
3/ pohybová disciplína s předchozí přípravou – zvládnout cvičení aerobiku s cvičitelkou
4/ promenáda – módní přehlídka oblečení do společnosti  ( vypomůže vizážistka DDM)
5/ malá soutěž na vědomosti, zručnost (šikovnost),  společenské vystupování, tanec
 
Všechny disciplíny se předem nacvičují 26.1.2018 odpoledne a k dispozici jsou pracovníci DDM, trenéři, vizážistky, možnost vypůjčení šatů...
 
Veškeré dotazy k soutěži volejte na : Valečková 604 422 755 nebo pište na: sasa_val@volny.cz