Aktuality » Věžojáda 2013 - FOTO

 Podzimní Věžojádu první sobotu školního roku provázelo tradiční krásné počasí. 200 dětí i mnoho ze 133 doprovázejících dospělých si zkusilo chůzi po lanové lávce oddílu Pterodactylus, základy historického šermu, jízdu na oslu či poníkovi nebo jaké to je mít kolem krku hada z našeho zookoutku. Velkému zájmu se těšily i další disciplíny a ukázky práce zájmových útvarů - jízda modelů na osmiproudé autodráze, šachy, starodávné mletí mouky se členy oddílu experimentální archeologie, dopravní hřiště, výtvarná dílna, keramika, skákací hrad i stanoviště Policie České republiky. Přij ďte se do našich kroužků podívat!