Dětský divadelní soubor Ty-já-tr

   Divadelní soubor Divadla Radar Ty-já-tr si  našel své jasné místo v kulturním kontextu nejen městské části Praha 7, ale také hlavního města Prahy a ve své kategorii mladých divadelních souborů celé České republiky.



   Předmětem činnosti souboru  je především dramatická výchova a v přímé návaznosti na ní dětské divadlo jako svébytný umělecký obor. Na vedení souboru spolupracují pedagogičtí a umělečtí pracovníci, většinou absolventi a studenti vysokých a uměleckých škol (DAMU, Státní konzervatoř, PFUK, FFUK, VOŠH), kteří prostřednictvím tvořivé dramatiky usilují o optimální rozvoj dětské osobnosti. Dramatická výchova vede děti nejen k umělecké činnosti, ale také k samostatnému uvažování a dovednosti svůj názor na úrovni formulovat, k demokracii, k přirozenému vystupování na veřejnosti. Učí děti kultuře řeči a pohybu, vede je k vytvoření správného žebříčku kulturních a etických hodnot. V pedagogickém programu nechybí ani hudební, literární, výtvarná, pohybová a hlasová výchova, umělecký přednes či strukturální drama.

Přehled kroužků na školní rok 2017 / 2018

Kroužek Věk Den Čas
základní zájmové kroužky (možnost přihlášení až do naplnění kapacity)
Skřítci I. 6 - 7 po 14:30 - 15:30
Skřítci II. 4 - 5 út 15:30 - 16:30
Písklata I. 11 - 13 út  16:30 - 18:00
Písklata II. 9 - 11 st 14:30 - 16:00
Písklata III. 8 - 9 po 15:30 - 16:30
Fleky 13 - 15 st 16:00 - 18:00
Natruc 16 - 23 st 18:00 - 20:00
výběrové soubory (nutnost absolvovat postupové zkoušky, případně se dohodnout s vedoucím)
Zahraj to 7 - 10 po 16:30 -18:00
Zahraj to 7 - 10 čt 14:30 - 16:00
Před oponou  11 - 14 po 18:00 - 19:30
Před oponou  11 - 14 čt 16:00 - 17:30
Za oponou  14 - 19 po 19:30 - 21:00
Za oponou 14 - 19 čt 19:00 - 20:30
Štronzo 14 - 16 út 18:00 - 19:30
Štronzo 14 - 16 čt 17:30 - 19:00
Šupitopresto 17 - 26 čt 19:00 - 22:00
Načerno 20 - 30 st 18:30 - 22:00
Hrobeso 22 - 40 út 18:30 - 22:00
K.O. 20 - 70 20:00 - 22:00

 

KONTAKT 

Radka TESÁRKOVÁ
tel.: 724 350 605
e-mail.: 
tesarkova@ddmpraha7.cz
MgA. Magda GRACEROVÁ
tel.: 724 350 601
e-mail: m.gracerova@ddmpraha7.cz

 

web: www.divadloradar.cz