Kroužky pro předškoláky a malé školáky

 

Pondělí 13:00 – 14:00 Šikovné ručičky (3 až 8 let)

V kroužku Šikovné ručičky si děti zahrají na výtvarné umělce. Budeme stříhat, lepit, obtiskávat, kreslit, malovat, ale vyzkoušíme si i netradiční výtvarné techniky jako je muzikomalba, frotáž, xeroxová grafika, odkrývací technika. Vyrobíme si prostorový objekt. Naučíme se poznávat barvy a využívat k tvoření přírodní materiály. Kroužek je vhodný pro děti, které rády tvoří a nebojí se v zaujetí prací s barvami se i umazat.

Kroužek se pořádá v prostorách CPD - Šimáčkova 16, druhé patro.

Cena kroužku je 700,- za pololetí.

Lektorka: Manuela Cardová (manuela.cardova@seznam.cz)

 

Úterý 13:00 – 14:00 Hudebně-pohybová výchova (3 až 8 let)

Kroužek hudebně-pohybový využívá přirozené schopnosti dětí spojovat činnosti s pohybovým vyjádřením. V kroužku si děti osvojí nejrůznější lidové a umělé písně, které jsou určeny pro předškolní a mladší školní věk. Naučí se rozlišit a pohybem vyjádřit klesající a stoupající melodii. Zahrají si rozmanité pohybové a taneční hry, které doprovodí zpěvem nebo rytmizací. Budou rytmizovat pomocí Orffova instrumentária. Osvojí si základní taneční prvky (rytmická chůze, poskoky, cval stranou, podupy, pohyb v kruhu, zástupu, řadě aj.). Upevní si orientaci v prostoru a budou pohybem reagovat na změnu rytmu, tempa a dynamiky. Zdokonalí se v utváření pohybové paměti a reprodukci pohybů.

Kroužek se pořádá v zeleném sále, Šimáčkova 16, druhé patro.

Cena kroužku je 700,- za pololetí.

Lektorka: Manuela Cardová (manuela.cardova@seznam.cz)

 

Středa 13:00 – 14:00 Dětská jóga (3 až 8 let)

Kroužek se zaměřuje na cvičení s prvky jógy s využitím motivace nebo říkanek. Pozornost bude rovněž věnována relaxačním technikám a dechovým cvičením. Děti si zahrají nejrůznější jógové pohybové hry. Zaměříme se také na hry pro rozvoj kamarádského a prosociálního chování. Zacvičíme si s padákem a při cvičení využijeme i řadu pomůcek. Cvičí se naboso. Doporučujeme cvičit v pohodlném sportovním oblečení.

Kroužek se pořádá v tělocvičně, Šimáčkova 16, suterén. Cena kroužku je 700,- za pololetí.

Lektorka: Bc. Kateřina Procházková (ktum@seznam.cz)

 

Čtvrtek 13:00 – 14:00 Cvičení s předškoláky (3 až 8 let)

Děti se v kroužku setkají se základy atletiky (nácvik základních dovedností – hod, skok, přeskok, běh), gymnastiky, hry s míčem, opičími dráhami, ale také se spoustou oblíbených písniček spojených s hrou, soutěžemi, běžeckými a pohybovými hrami. Je kladen důraz na rozvoj koordinace, nácvik správného držení těla a hlavně na vytvoření pozitivního vztahu k pravidelné sportovní aktivitě a chování se v duchu fair play.

Kroužek se pořádá v tělocvičně, Šimáčkova 16, suterén. Cena kroužku je 700,- za pololetí.

Bc. Kateřina Procházková (ktum@seznam.cz)