Pro přihlašování do kroužků  2017 / 2018 prosím využijte následující formuláře:
elektronická verze je určena k vyplnění na počítači a odeslání emailem, tisková verze je určena k vytištění a vyplnění ručně. Na základě vyplnění a odeslání formuláře vám bude vystavena závazná přihláška a platební předpis, který je třeba obratem uhradit.

Pokud vaše dítě již do některého útvaru našeho DDM chodilo, nemusíte po domluvě s vedoucím útvaru formulář opakovaně vyplňovat. Kontakty na vedoucí najdete u jednotlivých kroužků.