Soutěže 2017

Název soutěže

Kat.

Dat.

Místo

Organizátor

Biologická olympiáda

C

20.4, 8:00

Gymnáz.Nad Štolou

pí Trnková

vlastatrn@volny.cz

607 924 472

Biologická olympiáda

D

10.4.,

8.00

Umělecká

pí Trnková

vlastatrn@volny.cz

607 924 472


Celostát.přehl.děts.

recitátorů 

0.,1.,2.

28.4.,

13:00

Divadlo

Radar

pí Tesárková

radkatesarkova@volny.cz

724 350 605

Celostát.přehl.děts.

recitátorů

3.,4.

29.3., 13:00

Divadlo

Radar

pí Tesárková

radkatesarkova@volny.cz

724 350 605

Dějepisná olympiáda

1

17.1.,

9:00

DDM P7

pí Křivová

petrabuddy@seznam.cz

777 077 553

Dětská scéna  2017 divadlo

kolektivy

26.3., 10:00

Divadlo

Radar

pí Tesárkovávva

radkatesarkova@volny.cz

724 350 605

Florbal

ml., st.

chlapci

ml., st.

dívky

listopad

Hala

Podvinný Mlýn

pí Staňková

stankova@ddmpraha7.cz

778 722 463

Chemická olympiáda

D

3.3.,

8:00

Gymnáz.Nad Štolou

pí Selingerová

stepanka.selingerova@gymstola.cz

233 089 751

Matematická olympiáda

Z5,Z9

4.4., 8:00

Gymnáz.

Nad Štolou

pí Tesařová

vera.tesarova@gymstola.cz

233 089 747

Matematická olympiáda

Z6,Z7,

Z8

24.1, 8:00

Gymnáz.

Nad Štolou

pí Tesařová

vera.tesarova@gymstola.cz

233 089 747

Obvodní kolo ve vybíjené

I. stupeň

12.4.

Tusarova

pí Ungrová

ungrova@ddmpraha7.cz

775 474 961

Olympiáda v českém jazyce

1.

1.2., 8:00

ZŠ Stross.nám.

pí Trnková

vlastatrn@volny.cz

607 924 472

Olympiáda v českém jazyce

2.

2.2., 8:00

DDM P7

pí Trnková

vlastatrn@volny.cz

607 924 472

Pythagoriáda

5.,6.,

7.,8.

16.5., 9:30

Gymnáz.

Nad Štolou

pí Krajčová

krajcova@ddmpraha7.cz

728 127 385

Soutěž v anglickém jazyce

I.A,II.A

16.2.

Fr.Plamín.

pí Moraová

moraova@plaminkova.cz

733 106 029

Soutěž v anglickém jazyce

I.B, II.B

16.2., 8:10

Trojské gymnázium

pí Hausdorová

hausdorova@trojskegymnazium.cz

Soutěž v anglickém jazyce

III.

24.2.,

8:30

Gymnáz.

Nad Štolou

pí Bogdanová

jirina.bogdanova@gymstola.cz

Soutěž v německém jazyce

I.A,II.A

16.2.

Fr.Plamín.

pí Moraová

moraova@plaminkova.cz

733 106 029

Soutěž v německém jazyce

I.B, II.B

16.2., 8:00

Gymnáz.

Nad Štolou

pí Žibřidová

lucie.zibridova@gymstola.cz

Wolkrův Prostějov

1.,2.,3., kol.

8.3., 15:00

Divadlo

Radar

pí Tesárková

radkatesarkova@volny.cz

724 350 605

Zeměpisná olympiáda

A,B,C,D

21.2., 8:30

Gymnáz.

Nad Štolou

pí Divišová

divisovakaterina@gmail.com

604 458 383

 

Zájemce o danou soutěž se musí účastnit školního kola, které organizuje jeho škola. Umístění pak rozhoduje, zda bude reprezentovat školu v obvodním kole.

Propozice soutěží najdete kliknutím na odkaz psaný MODŘE
Výsledky soutěží pod odkazem psaným ČERVENĚ