Kroužek pro každé dítě

MČ Praha 7 nabízí příspěvky na zájmové kroužky pro děti a mládež dle vlastního výběru do výše až 1 500 Kč.

O příspěvek na kroužky, které probíhají v prvním pololetí školního roku 2020/2021, mohou požádat rodiče dětí ze základních a mateřských škol s trvalým pobytem v Praze 7. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci, jako jsou samoživitelé, rodiny s více dětmi, rodiny v exekuci či pobírající pomoc v hmotné nouzi.  
 
 
Městská část rodinám splňujícím podmínky poskytne finanční příspěvek na zájmové kroužky u dětí na základních školách až do výše 1 500 Kč, pro děti ve školkách do výše 750 Kč (vztahuje se na kroužky pořádané nebo zprostředkované přímo mateřskými školami). Rodičům stačí jen podat žádost na přihlašovacím formuláři do 31. 10. 2020. Žádost lze podat na podatelnu Úřadu městské části Praha 7, případně zaslat elektronicky na adresu: novotnaop@praha7.cz  
 
 
 
 
V případě, že splňujete dané podmínky, přihlaste online své dítě na Vámi zvolený zájmový kroužek. 
S vytištěnou podepsanou přihláškou a formulářem (Kroužek pro každé dítě), přijďte do hl. budovy DDM Praha 7, Šimáčkova 16 (2. patro) za paní hospodářkou a tam už s Vámi vše vyřídí.
 
Doporučujeme domluvit si předem schůzku:
 
Renata Běhalová
Nahoru