Volnočasové vzdělávání do 10 osob od 24. května

Od pondělí 24. 5. bude umožněno zájmové vzdělávání v počtu 10 osob bez povinnosti doložit testování.

" Ve střediscích volného času se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 10 osob (a to jak účastníků, tak pedagogů a dalších osob) v jedné skupině bez povinnosti doložit testování, se nově umožňuje konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však
50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině vnějších prostorech při splnění podmínky doložení výsledku testu nebo náhradního způsobu dokladu shodné jako je
uvedeno výše u ZUŠ a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají, a to i při
pohybu venku bez ohledu na velikost rozestupů, respirátor, s výjimkami pro osoby mladší 15 let, kterým stačí zdravotnická rouška, a s výjimkami pro osoby podle bodu 3 mimořádného opatření
k nošení ochrany dýchacích cest, které nemusí nosit žádnou ochranu (např. osoby během cvičení, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, po dobu nezbytnou
při konzumaci jídla a pití). "

Nahoru