Práce se dřevem Volno

Rukodělné

Úvod do řezbářství

cena pro účastníky 18+ / pol. 800 Kč, rok 1500 Kč

Věk: 10 - 60

Kapacita: 12, volná místa: 8

Místo konání: Janovského 27, Keramika
Dny konání: PÁ 16:30-18:00
Lektor: Karel Kunc, kunckarel@ddmpraha7.cz, 731 721 772

Online přihlášení

Vybavení: Pracovní oděv

Vstupné: 0 Kč

Cena za 1. pololetí: 400 Kč

Cena za 2. pololetí: 400 Kč

Cena za rok: 700 Kč

Zahájení: 11.09.2020

Ukončení: 25.06.2021

Další kontakt:

Středisko
DDM Praha 7, 220 800 571, hospodarka@ddmpraha7.cz

Nahoru