O nás

Dům dětí a mládeže Praha 7 se zabývá zájmovým vzděláváním. Provozujeme více jak 200 zájmových kroužků,  dva kluby a předškolní centrum. Organizujeme příměstské tábory, jarní a letní dětské tábory, soutěže a víkendové akce. Věnujeme obrovské množství energie ke zvyšování kvality života dětí.
 

Kde nás najdete

Dům dětí a mládeže Praha 7
Šimáčkova 16
170 00 Praha 7 - Holešovice

 • Ředitelství , kancelář hospodářky
 • Centrum pro předškolní děti
 • Herní klub
 • Posilovna
 • Kroužky
  • taneční - orientální tanec, historický tanec, rokenrol, salsa, taneční přípravka
  • historický šerm
  • Nerf
  • pro předškoláky
  • sportovní a pohybové hry
  • technické - 3D tisk, foto, video, PC
  • výtvarné a umělecké - řemeslná dílna, korálkování, výtvarka pro děti, umění našich babiček

~

Divadlo Radar, Pplk. Sochora 9
170 00 Praha 7 - Holešovice

 • pravidelná divadelní představení dle měsíčního programu
 • sídlo divadelních kroužků

~

Veletržní 33, Praha 7

 • Chovatelské kroužky

~

~

 

Janovského 27, Praha 7

 • Kroužky keramiky pro děti a mládež
 • Kroužky výtvarky a animace

~

Františka Křížka 25, Praha 7

 • Kroužky karate
 • Kroužky kytary a ukulele

~

Na Výšinách 1,  Praha 7

 • Pravidelné akce a představení pro děti i kulturní program pro dospělé
 • Turistické oddíly Vlci a Vlčice a Pterodactylus
 • Oddíl experimentální archeologie Mamuti
 • Kroužky šermu, improvizovaného divadla, lega, deskových her a her na hrdiny, mažoretek, ringenu
 • Zastupitelstvo mladých
 • Sousedská knihovna
 • Galerie ve věži
 • Dopravní hřiště s možností zapůjčení vybavení, dopravní výchova a výcvik

~

Tusarova 49, 51, 53, Praha 7

 • Automodeláři
 • Automodelářský klub
 • Elektrotechnický klub
 • Malý sál Divadla Radar

~

 

Kroužky na školách Prahy 7

ZŠ Korunovační - florbal

ZŠ Tusarova - badminton, sportovní hry

ZŠ F. Křížka - florbal

Gymnázium Nad Štolou - florbal, badminton, sálový fotbal

ZŠ T. G. Masaryka - florbal, badminton

ZŠ Strossmayerovo náměstí - párový rokenrol

ZŠ Umělecká - rokenrolové formace

 

Projekt Sedmička

Operační program Jana Amose Komenského

MŠMT poskytla dotaci č. 22_002/0000548-01 Domu dětí a mládeže Praha 7 za účelem:

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

 

Přehled šablon

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ

- Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ

- Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1) Oficiální název 

Dům dětí a mládeže Praha 7 
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 600027571

2) Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace DDM Praha 7 byla zřízena 1. 1. 1992 Školským úřadem HMP pod čj: KŘ-420/91 ze dne 17. 12. 1991 a sídlí na adrese Šimáčkova 16/1452. Zřizovací listina je ze dne 17. 12. 1991 a nabyla účinnosti 1. 1. 1992. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 39/62 ze dne 6. 9. 2018 nabyla účinnosti dnem 1. 10. 2018.

 

3) Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. 

 

4) Kontaktní spojení

tel.: 602 157 844
email: svoboda@ddmpraha7.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Šimáčkova 16/1452, 170 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou.

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: po telefonické domluvě - ředitel, zástupkyně ředitele

4.4 Telefonní čísla 

Telefonní spojení: viz kontakty na www.ddmpraha7.cz

 

 

Nahoru