Zastupitelstvo - mladší

Kreativní myšlení

Zastupitelstvo mladých - to je kroužek pro všechny budoucí lídry, kteří se chtějí podílet na tom, jak vypadá jejich škola, město, obec nebo dokonce stát.

Scházíme se pravidelně, abychom diskutovali o nejpalčivějších otázkách, které nás trápí, ale také abychom společně hledali řešení. Máme možnost setkávat se s opravdovými radními a politiky, kteří nám dávají cenné rady a zároveň naslouchají našim názorům. Pracujeme s aktuálními tématy, analyzujeme je a připravujeme návrhy řešení.

A víte co je na tom nejlepší? Naše návrhy se mohou stát skutečností. Na tomto kroužku získáte nejen cenné zkušenosti a dovednosti, ale také budete mít možnost reálně ovlivnit svět kolem sebe. Vždyť i malý krok může znamenat velkou změnu. Tento kroužek je určen pro všechny od druhého stupně základní školy až po střední školu, kteří mají zájem o politiku, chtějí rozvíjet své dovednosti a vlastně... chtějí měnit svět!

V případě naplnění kroužku bude přihlašování probíhat dle seznamu z minulého školního roku.

Věk: 6 - 18

Kapacita: 15, volná místa: 8

Místo konání: Vodárenská věž Letná, 3. patro - knihovna
Dny konání: ST 15:30-17:00
Lektor: Anežka Lokajová, lokajova.ines@gmail.com, 725 847 946

Online přihlášení

Cena za 1. pololetí (jeden termín): 0 Kč

Cena za 2. pololetí (jeden termín): 0 Kč

Cena za rok (jeden termín): 40 Kč

Zahájení: 02.10.2023

Ukončení: 21.06.2024

Nahoru