Výtvarka spolu!

Výtvarné

Výtvarně zaměřený kurz, kde se setkává více generací, aby mohly společně tvořit. Věk nehraje roli. Buďte spolu na výtvarce, kde si užijete různé výtvarné techniky a historie se prolne v současném tvoření.

Věk: 3 - 99

Kapacita: 10, volná místa: 9

Místo konání: Janovského 27, Výtvarka!
Dny konání: PO 09:30-11:00
Lektor: Eva Jiřička, e.jiricka@ddmp7.cz, 723772856

Online přihlášení

Cena za 1. pololetí (jeden termín): 1700 Kč

Cena za 2. pololetí (jeden termín): 1700 Kč

Cena za rok (jeden termín): 3400 Kč

Zahájení: 19.09.2022

Ukončení: 19.06.2023

Nahoru