Filtr

Savci a ptáci I Volno

PO 14:00-15:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Savci a ptáci II Volno

PO 15:00-16:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Savci a ptáci III Volno

ÚT 14:00-15:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Savci a ptáci IV Obsazeno

ÚT 15:00-16:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Savci a ptáci V Volno

ST 14:00-15:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Savci a ptáci VI Volno

ČT 14:00-15:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Savci a ptáci VII Volno

ČT 15:00-16:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Savci a ptáci VIII Volno

ČT 16:00-17:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Savci a pátci IX Volno

PÁ 13:00-14:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Savci a ptáci - pokročilí I Volno

PO 16:00-17:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Savci a ptáci - pokročilí II Volno

ST 15:00-16:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Savci a ptáci - pokročilí III Volno

PÁ 14:00-15:00

Veletržní 33 | věk 7 - 16 | rekreační

Plazi I Volno

PO 14:00-15:00

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Plazi II Volno

PO 15:00-16:00

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Plazi III Volno

ÚT 15:00-16:00

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Plazi IV Volno

ST 14:30-15:30

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Plazi V Volno

ČT 14:30-15:30

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Plazi VI Volno

ČT 15:30-16:30

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Plazi VII Volno

PÁ 14:30-15:30

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Plazi - pokročilí I Volno

ST 15:30-16:30

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Plazi - pokročilí II Volno

ČT 17:00-18:00

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Hmyzáci a bezobratlí Volno

ÚT 14:00-15:00

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Plazi a hmyz I Volno

PO 16:00-17:00

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Plazi a hmyz II Volno

ÚT 16:00-17:00

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Plazi a hmyz III Volno

PÁ 13:30-14:30

Veletržní 33 | věk 7 - 18 | rekreační

Nahoru