Příspěvky na tábory od Darujeme kroužky dětem a AM

Aktivní město ve spolupráci s Darujeme kroužky dětem přispívají na příměstské a pobytové tábory. Rozklikněte pro další informace. Příspěvky na kroužky v 2. pololetí byly ukončeny k 30.4.2024.

 

Příspěvky jsou určeny pro děti s bydlištěm na MČ P6 nebo UA, MČ P5, MČ P17. Vouchery na tábory můžete uplatnit již nyní a program bude probíhat do 10. září 2024.

 
Podmínky příspěvků:
Šestka táborová 2024
Šestka táborová UA 2024
Letní tábory s Pětkou
 
- pouze děti s trvalým bydlištěm na Městské části Praha 5 a 6  
výjezdové tábory, příměstské tábory, sportovní soustředění a kempy realizované v termínu od 25.03.2024 do 01.09.2024
- vždy v trvání minimálně 4 po sobě následujících dní
- výše příspěvku je v tomto roce 800 Kč na jedno dítě do 18 let
 

Letní tábory s MČ Praha 17

- pouze děti s trvalým bydlištěm na Městské části Praha 17 (Řepy)
příměstské tábory (v režimu denního programu na území Prahy) realizované v termínu od 25.03.2024 do 01.09.2024
- vždy v trvání minimálně 4 po sobě následujících dní
- výše příspěvku je v tomto roce 500 Kč na jedno dítě do 18 let
 
Více informací naleznete na: darujemekrouzky.cz .
 
 
 
 
 
Nahoru