Dopravní výchova - Na Výšinách 1

Dopravní výchova v areálu Vodárenské věže Letná - Na Výšinách 1.

Cíl výuky dopravní výchovy je být zodpovědný za svoje chování, uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu a hledat řešení krizových situací, zejména v roli cyklisty. Žáci se seznámí s výbavou cyklisty a jízdního kola pro bezpečnou jízdu, naučí se pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole. Prokáží bezpečný pohyb na kole se základními manévry cyklisty a chování se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu. Naučí se rozeznávat vybrané dopravní značky. Dokáží naplánovat jednoduchý cyklistický výlet, včetně cesty dopravními prostředky a posoudí rizika cesty. V modelových situacích prokáží znalost chování v krizové situaci.

Dopravní výuka a výcvik na kole je cílen na žáky 4. ročníku ZŠ.

Lenka Šabachová
+420 602 667 337
l.sabachova@ddmpraha7.cz

Nahoru