Filtr

AR páry - Akrobacie ČT Volno

ČT 19:00-21:00 | Šimáčkova 16 | věk 8 - 30 | Výběrový

AR páry - Akrobacie PÁ Volno

PÁ 17:00-20:00 | Šimáčkova 16 | věk 8 - 30 | Výběrový

AR páry - Akrobacie PO Volno

PO 19:00-21:00 | ZŠ Strossmayerovo nám. | věk 8 - 30 | Výběrový

AR páry - Akrobacie ÚT Volno

ÚT 19:00-21:00 | Šimáčkova 16 | věk 8 - 30 | Výběrový

AR páry - Přípravka ČT Volno

ČT 16:00-17:00 | Šimáčkova 16 | věk 4 - 15 | Výběrový

AR páry - Přípravka PO Volno

PO 16:00-17:00 | Šimáčkova 16 | věk 4 - 15 | Výběrový

AR páry - Přípravka ST Volno

ST 16:00-17:00 | MŠ Školička | věk 4 - 15 | Výběrový

AR páry - Tanec ČT Volno

ČT 17:00-19:00 | Šimáčkova 16 | věk 8 - 30 | Výběrový

AR páry - Tanec PÁ Volno

PÁ 15:30-17:00 | Šimáčkova 16 | věk 8 - 30 | Výběrový

AR páry - Tanec PO Volno

PO 17:00-19:00 | Šimáčkova 16 | věk 8 - 30 | Výběrový

AR páry - Tanec ST Volno

ST 18:30-21:00 | Šimáčkova 16 | věk 8 - 30 | Výběrový

AR páry - Tanec ÚT Volno

ÚT 17:00-19:00 | Šimáčkova 16 | věk 8 - 30 | Výběrový

Kapky I Volno

PO 17:00-19:00 | ZŠ Bronzová | věk 8 - 30 | Výběrový

Kapky II Volno

ČT 17:00-19:00 | ZŠ Bronzová | věk 8 - 30 | Výběrový

Nahoru